Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!

17 czerwca 2019 r. w Krakowie odbyło się spotkanie dot. zwolnień grupowych ogłoszonych przez Tesco 4 czerwca 2019 r. Pracodawca przedstawił swoją propozycję warunków na których zostaną zwolnieni Pracownicy, organizacje związkowe działające w Tesco Polska nie wyraziły zgody na propozycję Przedstawicieli Pracodawcy (propozycja Pracodawcy została objęta tajemnicą przedsiębiorstwa do zakończenia konsultacji tj. do 24 czerwca).

W odpowiedzi organizacje związkowe przedstawiły swoją propozycję dot. zwolnień Pracowników w zamykanych sklepach oraz Centrum Dystrybucji. Propozycja związków zawodowych to utrzymanie zasad obowiązujących z ostatniego porozumienia pomiędzy Tesco Polska a Organizacjami Związkowymi ws. zwolnień grupowych w zamykanych sklepach.

Przedstawiciele Pracodawcy nie wyrazili zgody na propozycję Związków i podtrzymali swoje stanowisko.

Natomiast jeśli chodzi o zwolnienia grupowe pracowników sklepów (poza zamykanymi) wszystkie organizacje związkowe działające w Tesco Polska, w trosce o dobro firmy i zatrudnionych w niej pracowników, nie wyrażają zgody na ograniczenie zatrudnienia w sklepach, stojąc na stanowisku, że obecne zatrudnienie już jest na niskim poziomie i dalsze ograniczenie będzie ze szkodą zarówno dla Pracowników jak i dla Tesco Polska.

Konsultacje zakończą się 24 czerwca 2019 r.