Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!

Od 1 lipca 2019 r., NSZZ "Solidarność" jest w sporze zbiorowym dot. wzrostu wynagrodzenia dla Pracowników w roku finansowym 2019/2020.

W odpowiedzi na pismo z przesłanymi żądaniami wzrostu wynagrodzenia dla Pracowników, Przedstawiciele Pracodawcy odpowiedzieli "że przyczyny ekonomiczne oraz kondycja finansowa firmy Tesco Polska SP z o.o., nie pozwalają przychylić się do Państwa wniosku".

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!

Uważamy, że nie można tłumaczyć odmowy Pracownikom wzrostu wynagrodzenia, restrukturyzacją zakładu pracy czy też zmianą organizacji pracy, ponieważ to nie świadczy o tym, że firma Tesco jest w złej kondycji finansowej i ekonomicznej.

Koleżanki i Koledzy!

Nie po raz pierwszy NSZZ "Solidarność" była zmuszona wejść w spór dot. postulatów wzrostu wynagrodzeń. W poprzednich latach gdy Solidarność postulowała o godziwy wzrost wynagrodzeń dla Pracowników, Zarząd Tesco proponował zazwyczaj "ochłapy", aby wzrost wynagrodzeń był na odpowiednim poziomie, musieliśmy wchodzić w spór zbiorowy i na tej drodze upominać się o prawo do godnego wynagradzania za ciężką pracę.
Wymagania Tesco wobec Pracowników wciąż rosną, przybywa pracy i obowiązków, natomiast płaca wzrasta nieadekwatnie do wykonywanej pracy.
Obecnie Firma tłumaczy brak podwyżki wynagrodzeń przyczynami ekonomicznymi, ale słabe to tłumaczenie, my Pracownicy widzimy, że w sklepach w Polsce nie podejmuje się działań, które podniosłyby sprzedaż a co za tym idzie - zysk, (brak Pracowników, brak towaru na hali sprzedaży a towar w magazynie, puste półki, itd).

Ponadto, podczas spotkania ws. podwyżki wynagrodzeń Pracodawca nie przedstawił żadnych danych świadczących o złej kondycji finansowej firmy, a jedynie ograniczył się do stwierdzenia, że brak środków finansowych na podwyżkę.
Zarząd nie powiedział nam niczego nowego, od wielu lat Pracodawca uskarża się na brak środków finansowych na podwyżki dla Pracowników..

W naszej opinii Tesco od wielu lat pozoruje dialog ze związkami zawodowym, a w rzeczywistości nie chce w duchu dialogu i porozumienia dochodzić do consensusu z Pracownikami, w związku z tym zmuszeni byliśmy do podjęcia działania, które gwarantuje ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.