Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!

Informujemy, że na pisemny wniosek Pracownika, Tesco Polska wystawia referencje dla pracownika / opinia o pracowniku, po zakończeniu współpracy.

W dokumencie opinii o pracowniku powinny znajdować się takie elementy, jak: informacje o zajmowanym stanowisku, informacje o osiągnięciach pracownika w pracy, opis kwalifikacji zawodowych, ocena pracownika pod kątem tego, czy wywiązywał się z powierzonych mu zadań oraz informacja o tym, jak zakończona została współpraca.
Referencje od pracodawcy to dokument wystawiany na papierze firmowym, opatrzony pieczęcią, w którym najważniejsza jest opinia poprzedniego przełożonego o pracowniku. Powinny one zawierać także szczegółową listę obowiązków, jakie były wykonywane przez daną osobę. Z kwestii formalnych nie można także zapomnieć o danych osobowych pracownika i firmy, a także o podaniu przepracowanych lat w przedsiębiorstwie.