Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!

Poniżej zamieszczamy treść pisma skierowanego w dniu dzisiejszym do pracodawcy przez NSZZ "Solidarność"

Wezwanie do podjęcia negocjacji

Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy TESCO (Polska) sp. z o. o. wobec poinformowania o fakcie przejścia części sklepów Spółki do nowego pracodawcy - Kaufland Polska Markety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, co wiązać się będzie z działaniami dotyczącymi warunków zatrudnienia pracowników, wzywa do podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie.
Zgodnie z art. 26 -1 ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych przedmiotowe negocjacje rozpocząć się winny w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania informacji o tych działaniach.
Stąd, mając na uwadze interes pracowników i pracodawcy oraz dalszą owocną współpracę, wnosimy o szybką odpowiedź na niniejsze pismo.