Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo z zawiadomieniem ws. zwolnień grupowych, treść pisma poniżej:

Zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników
Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Pracodawca
Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą główną w Krakowie ul. Kapelanka 56, zawiadamia o zamiarze dokonania
zwolnień grupowych.


1. Przyczyną zwolnień grupowych jest:
a. Zamknięcie sklepów formatu Compact Hipermarket:
- CH Leszno, ul. Poznańska 3, 64-100 Leszno
- CH Gorzów Wielkopolski Słowianka, ul. Słowiańska 70 ,66-400 Gorzów Wielkopolski
- CH Łomża, ul. Zawadzka 38,18-400 Łomża
- CH Bełchatów, ul. Kolejowa 6,97-400 Bełchatów
- CH Wrocław Magnolia, ul. Legnicka 58,54-204 Wrocław
b. Zakończenie dotychczasowych procesów zmian dotyczących struktur organizacyjnych sklepów, centrów
dystrybucji, biura głównego oraz zamykanych sklepów.
w związku z przyczynami ekonomicznymi.


2. Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe:
a. Stanowiska podstawowe – maksymalnie 304 osób
b. Stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 76 osób.


3. Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie 01.02.2020 – 30.04.2020.
4. Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy
na innym stanowisku/ w innych jednostkach firmy.

5. O kolejności zwolnień decydować będzie:
a) termin zamknięcia sklepu.
b) okres zatrudnienia u Pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę.


6. Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy
zostanie zaoferowane zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowę o pracę. Pracownikom, którzy nie
przyjmą propozycji rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron, wręczane będą wypowiedzenia umów
o pracę.


7. Wszystkim pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych zaoferowane będzie wsparcie w postaci:
a. pakiety informacyjno-doradcze,
b. spotkania informacyjno-doradcze,
c. doradztwo telefoniczne.
W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych, pracownikom przysługiwać będzie
odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami Ustawy.

 

ŚLEDŹ TEMAT NA FACEBOOK