Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!

Komisja Zakładowa wzywa Zarząd Tesco do wycofania się z krzywdzących pracowników zasad w dodatkowej ofercie dla zwalnianych pracowników Tesco Polska!

 

PRZECZYTAJ PISMO