Koledzy i koleżanki 20 czerwca 2013r w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami Pracodawcy, a organizacjami związkowymi działającymi w TESCO /Polska/...

Koledzy i koleżanki

20 czerwca 2013r w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie pomiędzy przedstawicielami Pracodawcy, a organizacjami związkowymi działającymi w TESCO /Polska/.

W przeddzień zaplanowanego spotkania organizacje związkowe otrzymały pismo od prezesa Ryszarda Tomaszewskiego, w którym potwierdza wcześniejszą decyzję o podwyższeniu płac o 2 - 4%.

NSZZ „Solidarność, odnosząc się do decyzji Zarządu, oświadczyła: „Solidarność” podtrzymuje swoje stanowisko uważamy, że prowadzony dialog był pozorowany gdyż pracodawca jednostronnie ustalił wysokość wzrostu wynagrodzeń na rok 2013. „Solidarność „wyraża nadzieje, że do listopada 2013 stanowisko pracodawcy może ulec zmianie. W obecnej sytuacji nasza organizacja postanowiła skonsultować dalsze kroki w tej sprawie z Pracownikami TESCO /Polska/„

W dalszej części spotkania zostały omówione tematy: zmiany w ocenie pracy kasjer–sprzedawca, projekt elektronicznych cen oraz projekt - „Zdrowie na talerzu”.

W końcowej fazie rozmów uczestniczył prezes Ryszard Tomaszewski, którego 10 minutowa wizyta została wcześniej zapowiedziana. Dyskusja pomiędzy Prezesem, a przedstawicielami związków zawodowych trwała ponad godzinę.