Odwołanie pracownika z urlopu jest możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu dwóch przesłanek wskazanych w Kodeksie pracy (art. 167). Po pierwsze, gdy po stronie pracodawcy zaistniały 

okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (może to być np. awaria, kontrola zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy) i po drugie, jeśli obecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna.

Dalszy ciąg artykułu