Komisja Zakładowa wzywa Zarząd Tesco do wycofania się z krzywdzących pracowników zasad w dodatkowej ofercie dla zwalnianych pracowników Tesco Polska!..

Poniżej zamieszczamy treść pisma skierowanego w dniu dzisiejszym do pracodawcy przez NSZZ "Solidarność"...

Życzenia Bożonarodzeniowe...

Poniżej zamieszczamy treść pisma skierowanego w dniu dzisiejszym do pracodawcy przez NSZZ "Solidarność"...

Na wniosek świtowej federacji związków zawodowych  Uni Global Union,portal internetowy LabourStart rozpoczełkampanię społeczną...