22 września 2021 r. we Wrocławiu w Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" doszło do spotkania pomiędzy MOZ NSZZ "Solidarność" a Przedstawicielami Spółki Netto. W charakterze Koordynatora uczestniczył także przedstawiciel Grupy Salling.

Koleżanki i Koledzy, pracownicy Tesco Polska! Poniżej publikujemy treść pisma skierowanego przez NSZZ "Solidarność" do Pracodawcy"
"Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy informacje o krokach jakie podjął właściciel Tesco Dystrybucja - Grupa Saling:...

Poniżej zamieszczamy informacje o krokach jakie podjął właściciel Tesco Dystrybucja - Grupa Saling:...

Detalista zapewnia, że "w pełni respektuje prawo do zrzeszania się w organizacjach związkowych. Jest otwarte na współpracę na partnerskich zasadach i w kulturze dialogu z organizacją, która właśnie ukonstytuowała się w jej strukturach".