W dniu 10. 01. 2019 r., NSZZ "Solidarność" otrzymała od Pracodawcy poniższe zawiadomienie...

Pamiętajcie, że macie prawo ubiegać się o dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych!...

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych...

Szefowa związku w Tesco: "Ci, którzy mają odwagę coś zmieniać, płacą wysoką cenę!"...