Koleżanki i Koledzy, Życzymy Wam i Waszym Rodzinom zdrowych, pogodnych Świat Wielkanocnych. Pełnych wiary, nadziei i miłości. Dobrego nastroju, powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym oraz pokonanie wszelkich trudności.

Spotkanie wyborcze Międzyzakładowego Zebrania Delegatów oraz wybory władz Związku - kadencja 2023 – 2028, odbędą się 28 marca 2023 r. w Regionie Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" ul. Solidarności 1/3/5, rozpoczęcie obrad o godzinie 10:00.

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nazywana „Polskim Ładem”...