Protest Pracowników Handlu w Warszawie przed siedzibą Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji w dniu 4 listopada 2021 r...

Koleżanki i Koledzy! Poniżej zamieszczamy treść otrzymanego pisma: Zawiadomienie Urzędu Pracy o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników

4 listopada Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” organizuje demonstrację w Warszawie...

Koleżanki i Koledzy, pracownicy Tesco Polska! Poniżej publikujemy treść pisma skierowanego przez NSZZ "Solidarność" do Pracodawcy"
"Szanowni Państwo.