16 lipca 2019 r., NSZZ "Solidarność" otrzymał informację telefoniczną od Przedstawiciela Pracodawcy o tym, że 5 sklepów formatu hipermarket zostało sprzedanych, natomiast jeden z hipermarketów zostanie zamknięty. Czekamy na dodatkowe informacje pisemne...

W odpowiedzi na pismo z przesłanymi żądaniami wzrostu wynagrodzenia dla Pracowników, Przedstawiciele Pracodawcy odpowiedzieli "że przyczyny ekonomiczne oraz kondycja finansowa firmy Tesco Polska SP z o.o., nie pozwalają przychylić się do Państwa wniosku"...

Poniżej zamieszczamy treść regulaminu dot. zwolnień grupowych ogłoszonych 4 czerwca 2019 r. przez Tesco:

5 kwietnia 2019 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność „ Tesco (Polska) sp. z o. o., działając na...

17 czerwca 2019 r. w Krakowie odbyło się spotkanie dot. zwolnień grupowych ogłoszonych przez Tesco 4 czerwca 2019 r...