Ulotka

Płaca minimalna - ile brutto dla Pracownika! 

   Wszystkie osoby, które nie otrzymały świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia mają obowiązek wypełnienia ponownego oświadczenia o dochodach w sklepach Netto lub Netto Indygo znajdujących się najbliżej swojego miejsca zamieszkania

    Jeżeli spełnicie konieczny wymóg prawny, otrzymacie zaległe świadczenie, będzie to także ważne oświadczenie o dochodach do przyszłego świadczenia z okazji Świąt Wielkanocnych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

 

 

 

W związku z tym, że otrzymujemy zgłoszenia telefoniczne i e-mailowo o problemach z wypłatą świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,