Koleżanki i Koledzy, Życzymy Wam i Waszym Rodzinom zdrowych, pogodnych Świat Wielkanocnych. Pełnych wiary, nadziei i miłości. Dobrego nastroju, powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym oraz pokonanie wszelkich trudności.

13 marca 2020 r. NSZZ "Solidarność" przy TESCO Polska skierował pismo zawierające propozycje związane z epidemią korona wirusa. Niektóre nasze propozycje częściowo zostały zrealizowane.
Niestety 27 marca 2020 r. kolejny raz byliśmy zmuszeni zwrócić się do Zarządu Tesco ws....

18 marca 2020 r skierowaliśmy postulat dot. skrócenia otwarć sklepów w związku z panującą epidemią....

16 marca 2020 r., wystąpiliśmy z pismem do Zarządu Tesco ws. pracy w dziale sprzedaży internetowej (DOTKOM) podczas zagrożenia koronawirusem, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Zarządu Tesco na wysłany wniosek NSZZ "Solidarność" ws. wyłączenia kas samoobsługowych z powodu zminimalizowania zagrożenia koronawirusem:...