Poniżej zamieszczamy treść pisma skierowanego w dniu dzisiejszym do pracodawcy przez NSZZ "Solidarność"...

Poniżej zamieszczamy treść pisma skierowanego w dniu dzisiejszym do pracodawcy przez NSZZ "Solidarność"...

Na wniosek świtowej federacji związków zawodowych  Uni Global Union,portal internetowy LabourStart rozpoczełkampanię społeczną...

Życzenia Bożonarodzeniowe...

Informujemy, że na pisemny wniosek Pracownika, Tesco Polska wystawia referencje dla pracownika / opinia o pracowniku, po zakończeniu współpracy...