Składając wniosek o pomoc materialną, losową lub dofinansowanie do "wczasów pod gruszą", a także dofinansowanie wypoczynku dziecka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pamiętajcie, aby odebrać potwierdzenie złożenia wniosku...

OZ NSZZ Solidarność Tesco (Polska) sp. z o. o., działając na podstawie przepisu art. 26 pkt 3 ustawy o związkach zawodowych, uprzejmie informuje o kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a to w zakresie zmian dot. dyżurów w sklepach, pełnionych przez Specjalistów...

5 i 6 lutego 2019 r. w Gdańsku odbyło się szkolenie Komisji Zakładowej oraz Komisji Oddziałowych. Tematem szkolenia był Profesjonalizm Komisji Zakładowych...

Poznaj swoje prawa - Komu przysługują dni na poszukiwanie pracy!

Pomimo wielokrotnych spotkań i konsultacji ws. zwolnień grupowych ogłoszonych przez Tesco Polska nie doszło do porozumienia pomiędzy Związkami Zawodowymi a Przedstawicielami Pracodawcy...