Koleżanki i Koledzy, życzymy aby czas świąt był okazją do odpoczynku i zadumy, a także wypełniał serca nadzieją i dodawał sił, do realizacji wszystkich planów!

Poniżej zamieszczamy treść pisma z postulatami dot. wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników TESCO Polska...

Załączniki:
Pobierz plik (postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń w roku 2019-2020.pdf)Załącznik 1[ ]192 kB

Poniżej zamieszczamy treść odpowiedzi Zarządu Tesco na pismo dot. dyżurów Duty pełnionych przez Specjalistów!...

Apel Piotra Dudy do członków i sympatyków NSZZ "Solidarność".

Składając wniosek o pomoc materialną, losową lub dofinansowanie do "wczasów pod gruszą", a także dofinansowanie wypoczynku dziecka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pamiętajcie, aby odebrać potwierdzenie złożenia wniosku...