Składając wniosek o pomoc materialną, losową lub dofinansowanie do "wczasów pod gruszą", a także dofinansowanie wypoczynku dziecka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pamiętajcie, aby odebrać potwierdzenie złożenia wniosku...

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!

Składając wniosek o pomoc materialną, losową lub dofinansowanie do "wczasów pod gruszą", a także dofinansowanie wypoczynku dziecka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pamiętajcie, aby odebrać potwierdzenie złożenia wniosku. Odbiór dokumentów Pracodawca potwierdza własnoręcznym podpisem wpisując również datę złożenia wniosku. Przedstawiciel Pracodawcy ma także obowiązek, przyjąć każdy dokument (wniosek), o odmowie lub przyznaniu pomocy oraz dofinansowania, decyduje Komisja ZFŚS z ramienia pracodawcy oraz przedstawiciel Związku Zawodowego.

Decyzje o zasadach i sposobie wydatkowania środków funduszu socjalnego pracodawca podejmuje w uzgodnieniu z działającymi w firmie związkami zawodowymi.

Dofinansowanie wypoczynku dziecka, należy się do jednej formy wypoczynku, w roku kalendarzowym!

Jeżeli spotkacie się z odmową przyjęcia wniosku o pomoc materialną lub losową albo dofinansowania wypoczynku dziecka dzwońcie lub piszcie:
kontakt tel. 663-045- 794 
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poniżej informacje dot. dofinansowania wypoczynku:


Świadczenia (dopłaty, ulgi itp.) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) są przydzielane pracownikom na podstawie ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (zwanej dalej ustawą o zfśs) oraz regulaminu wydatkowania środków tego funduszu. W każdej firmie tworzącej zfśs regulamin wydatkowania jego środków powinien być ustalany przez pracodawcę w uzgodnieniu z działającymi związkami zawodowymi lub – w razie ich braku – z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Środki zfśs powinny być wydatkowane według kryterium socjalnego, tj. na podstawie aktualnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej poszczególnych pracowników (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs). Ponadto środki te powinny być przeznaczane jedynie na działalność socjalną, za którą ustawa o zfśs uznaje m.in. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku (art. 2 ustawy o zfśs).

 

Wypoczynek krajowy i zagraniczny


Środki funduszu mogą być przyznawane uprawnionym m.in. na dofinansowanie wypoczynku – jeśli oczywiście regulamin funduszu przewiduje takie świadczenia. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy wypoczynek odbywa się na terenie kraju czy poza jego granicami. Do niedawna dofinansowaniem objęty był jedynie wypoczynek krajowy. Takie zasady zakwestionował jednak Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 marca 2007 r. Uznał on, że przepisy ustawy o zfśs są niezgodne z konstytucją w takim zakresie, w jakim uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, jeśli są one świadczone poza terenem kraju (K 40/04). W konsekwencji od 4 czerwca 2008 r. ustawa o zfśs dopuszcza również dofinansowanie do wypoczynku zagranicznego.

 

Wypoczynek zorganizowany lub indywidualny


Środki funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego przez zakład pracy lub przez biuro podróży. Dopuszczalne jest również przyznawanie dofinansowania na wypoczynek niezorganizowany, tj. taki, który pracownik realizuje indywidualnie (np. pobyt w gospodarstwie agroturystycznym, objazdowa wycieczka po kraju itp.). W praktyce więc za realizację celu socjalnego można uznać m.in. wycieczki czy wczasy z biura podróży, wypoczynek agroturystyczny, wypoczynek spędzany w uzdrowisku lub sanatorium, wypoczynek niezorganizowany, czyli tzw. „wczasy pod gruszą”, a także wszelkiego rodzaju wycieczki, zielone szkoły, zimowiska czy kolonie dla dzieci.

 

Faktura, rachunek lub „wczasy pod gruszą”


Sposób i termin wypłaty dofinansowania określa regulamin funduszu. Regulamin również określa dokumenty, na podstawie których będzie ustalane prawo do świadczeń z zfśs oraz ich wysokość. A zatem – w zależności od zapisów regulaminu – dopłaty do wypoczynku mogą być weryfikowane na podstawie przedłożonych przez pracownika faktur lub rachunków i w konsekwencji wypłacane po wykorzystanym wypoczynku.

Regulamin ZFŚS oraz wnioski dot. wszystkich świadczeń, znajdują się na mojetesco.pl