Koleżanki i Koledy, Pracownicy Tesco!

Poniżej przedstawiamy informację jaką otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym:

Zawiadomienie Organizacji Związkowych o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych u pracodawcy.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Pracodawca spółkę Tesco (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kapelanka 56, nr NIP 526-10-37-737, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016108, zawiadamia o zamiarze dokonania zwolnień grupowych :

1. Przyczyną zwolnień grupowych jest:
a. Zamknięcia sklepów formatu CHM: • Poznań Serbska ul. Serbska 7, 61-696 Poznań • Lubin ul. Paderewskiego 101, 59-300 Lubin • Tarnowskie Góry ul. Zagórska 220, 42-600 Tarnowskie Góry • Kalisz ul. Majkowska 28, 62-800 Kalisz • Głogówul. Piłsudskiego 15, 67-200 Głogów • Przemyśl ul. Lwowska 36, 37-700 Przemyśl.

2. Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe:

a. Stanowiska podstawowe – maksymalnie 287 osób
b. Stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 29 osób

3. Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie 27.04.2021 – 31.07.2021r.

Proponowane kryteria doboru pracowników w przypadku planowanych zwolnień grupowych: W przypadku likwidacji stanowiska pracy – fakt zatrudnienia na likwidowanym stanowisku. W przypadku redukcji zatrudnienia na określonym stanowisku:
a. Kwalifikacje zawodowe w tym umiejętności liderskie, kompetencje, wiedza specjalistyczna, potencjał do rozwoju
b. Dyspozycyjność/ obecność
c. Praca zgodna z wartościami
d. Nienaganny przebieg zatrudnienia w ostatnim roku pracy
e. Indywidualne podejście do klienta f. Znajomość języka angielskiego
g. Potencjał do rozwoju – Talent
h. Doświadczenie w wielu działach
i. Kluczowa rola ze względu na procesy i projekty w toku
j. Sytuacja osobista
2z6
oraz dodatkowo w przypadku stanowisk sprawujących nadzór nad pracownikami
k. Ocena roczna pracy 2020/21

4. Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy w innych jednostkach firmy.


5. O kolejności zwolnień decydować będzie:
a) termin zamknięcia sklepu
b) okres zatrudnienia u Pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę.

6. Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy zostanie zaoferowane zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowę o pracę. Pracownikom, którzy nie przyjmą propozycji rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron, wręczane będą wypowiedzenia umów o pracę.

7. Wszystkim pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych zaoferowane będzie wsparcie w postaci:
a. pakiety informacyjno-doradcze,
b. spotkania informacyjno-doradcze,
c. doradztwo telefoniczne.

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych, pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami Ustawy.

Sprawdź ten post na FACEBOOK - kliknij tutaj.