Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!

Poniżej zamieszczamy treść pisma skierowanego do Pracodawcy ws. szkoleń:

Lubin, 22 kwiecień 2021 r.
Zarząd Tesco
(Polska) Sp. z o.o.
30 – 347 Kraków ul. Kapelanka 56
Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 28 ustawy o związkach zawodowych, MOZ NSZZ „Solidarność” zwraca się z wnioskiem o przekazanie następujących informacji:

W związku z tym, że nie doszło w rozumieniu art. 23' Kodeksu Pracy do przejęcia firmy Tesco (Polska) sp. z o.o., przez inny podmiot ( zakład pracy), na jakiej podstawie, pracownicy Tesco (Polska) mają odbyć szkolenia w podmiocie zewnętrznym ( innym zakładzie pracy w którym nie są zatrudnieni), kogo dotyczyć będą szkolenia, w jakim terminie się odbędą w poszczególnych sklepach, w jakim celu mają się odbyć, jaki to ma wpływ na prawa i obowiązki pracowników?

Zgodnie z powołanym przepisem, zwracamy się z prośbą o odpowiedź w ustawowym terminie.