Koleżanki i Koledzy!

Salling Group po raz kolejny zdecydowała o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w sklepach i CD oraz zamknięciu kolejnych sklepów Tesco Polska, których jest właścicielem.

Poniżej treść otrzymanego pisma:

Zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników
Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.) Pracodawca spółkę Tesco (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kapelanka 56, nr NIP 526-10-37-737, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000016108, zawiadamia o zamiarze dokonania zwolnień grupowych
1. Przyczyną zwolnień grupowych jest:
a. Zmiana struktur organizacyjnych skutkującą redukcją określonych stanowisk oraz koniecznością redukcji zatrudnienia na tych stanowiskach, jak i likwidacją określonych stanowisk w sklepach oraz centrum dystrybucyjnym spowodowanych zaprzestaniem lub uproszczeniem określonych procesów, dostosowaniem struktur w okresie transformacji firmy oraz przyczynami ekonomicznymi.
b. Dostosowanie struktur zatrudnienia w sklepach oraz centrum dystrybucyjnym w związku z nowym modelem operacyjnym poprzez likwidacje wskazanych stanowisk oraz redukcji zatrudnienia na wskazanych stanowiskach
c. Zamknięcia sklepów formatu CHM Hipermarket :
HM KIELCE ul. Świętokrzyska 20 25-406 Kielce
HM BOCHNIA VISA ul. Partyzantów 2A - Galeria Rondo 5 32-700 Bochnia
HM KOSZALIN ul. Paderewskiego 1 75-450 Koszalin
HM TARNOW PIECHOTY ul. Nowodąbrowska 127 33-100 Tarnów CH SWIETOCHLOWICE ECHO ul. Chorzowska 19 41-605 Świętochłowice
HM INOWROCLAW BRICO ul. Wojska Polskiego 16 88-100 Inowrocław
HM STARACHOWICE WYSZYNSKIEGO ul. Wyszyńskiego 14 27-200 Starachowice
SM WOLOMIN ul. 1-go Maja 34/34a 05-200 Wołomin SM
WARSZAWA PATRIOTOW ul. Patriotów 154 04-839 Warszawa
SM LODZ SPAR ul. Franciszkańska 31A 91-433 Łódź
SM WSCHOWA MONIUSZKI ul. Moniuszki 8A 67-400 Wschowa
SM JAROSLAW PRUCHNICKA ul. Traugutta 13 37-500 Jarosław SM CHOJNICE SUKIENNIKOW ul. Sukienników 5 89-600 Chojnice
HM CHELM ul. Lwowska 24 22-100 Chełm
CH SWIECIE ul. Cukrowników 2 86-100 Świecie
HM KRAPKOWICE ul. 3-go Maja 44 47-303
Krapkowice HM ZYWIEC al. Legionów 45 34-300
Żywiec
HM OLAWA MAY ul. 3-go Maja 51 55-200 Oława
HM BOLESLAWIEC al. 1000-lecia 49 59-700 Bolesławiec
HM KOSCIAN ul. Śmigielska 53A 64-000 Kościan
HM SWIEBODZIN ul. Sulechowska 8 66-200 Świebodzin
HM KRASNYSTAW Zakręcie 2J 22-300 Krasnystaw Zakręcie (gm. Krasnystaw)
HM RADZYN PODL. LOTOS ul. Mieczysława Stagrowskiego 1 21-300 Radzyń Podlaski
HM MALBORK GROBELNO Grobelno 68a 82-200 Malbork
HM GROJEC VERTIGO Kobylin 1b 05-600 Grójec CH PLONSK COMPETITION ul.Rzemieślnicza 6 09-100 Płońsk CH KONSKIE JULY ul. Staszica 1 26-200 Końskie
CH KOSCIERZYNA ul. Hallera 29 83-400 Kościerzyna
CH GORA KALWARIA APPLE ul. Pijarska 123 05-530 Góra Kalwaria
HM SOCHACZEW PRELUDIUM Wójtówka 2D 96-500 Sochaczew
SM ZDZIESZOWICE ul. Nowa 9 47-330
Zdzieszowice
SM LODZ MARYSINSKA ul. Marysińska 104 91-851 Łódź SM CHELMNO ul. Polna 8 86-200 Chełmno
SM STARGARD SZCZECINSKI PILSUD ul. Piłsudskiego 22 73-110 Stargard
SM WOLA BRZESZCZE ul. Krótka 1 43-225 Wola
SM KARPACZ al. Wielkopolska 7 58-540 Karpacz
HM KRAKOW KAPELANKA ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków HM WARSZAWA KEN al. KEN 14 02-797 Warszawa
Gliwice ul. Łabędzka 26 44-100 Gliwice
Szczecin ul. Milczańska 31F 70-117 Szczecin
Gdynia Kcyńska ul. Kcyńska 27 81-005 Gdynia
d. Zakończenie wszystkich dotychczasowych procesów zmian w sklepach i centrum dystrybucyjnym w tym obejmujących likwidację stanowisk lub redukcję zatrudnienia na określonych stanowiskach

2. Zwolnienia grupowe obejmą następujące grupy zawodowe : a. Stanowiska podstawowe – maksymalnie 2 249 osób b. Stanowiska sprawujące nadzór nad pracownikami – maksymalnie 300 osób

3. W zakładzie pracy ogółem jest zatrudnionych ......... pracowników w następujących grupach zawodowych:
a. Stanowiska podstawowe, stanowiska w działach wspomagających ........osób
b. Kadra sprawująca nadzór nad pracownikami ....... osób
4. Zwolnienia grupowe odbędą się w planowanym terminie 01.07.2021 – 31.03.2022

5. Proponowane kryteria doboru pracowników w przypadku planowanych zwolnień grupowych: W przypadku likwidacji stanowiska pracy – fakt zatrudnienia na likwidowanym stanowisku. W przypadku redukcji zatrudnienia na określonym stanowisku:
a. Kwalifikacje zawodowe w tym umiejętności liderskie, kompetencje, wiedza specjalistyczna, potencjał do rozwoju
b. Dyspozycyjność/ obecność
c. Doświadczenie zawodowe ( staż pracy
d. Praca zgodna z wartościami
e. Nienaganny przebieg zatrudnienia w ostatnim roku pracy f. Indywidualne podejście do klienta
g. Znajomość języka angielskiego
h. Potencjał do rozwoju – Talent
i. Doświadczenie w wielu działach
j. Kluczowa rola ze względu na procesy i projekty w toku
k. Sytuacja osobista
oraz dodatkowo w przypadku stanowisk sprawujących nadzór nad pracownikami

l. Ocena roczna pracy 2020/21
6. Pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi proponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy na innym stanowisku/ w innych jednostkach firmy.
7. O kolejności zwolnień decydować będzie:
a) termin zamknięcia sklepu
b) termin zaprzestania prowadzenia działalności w ramach określonego stanowiska z sklepie, centrum dystrybucyjnym.
c) okres zatrudnienia u Pracodawcy oraz związany z tym ustawowy okres wypowiedzenia umowy o pracę.

8. Wszystkim pracownikom, którym nie zostanie złożona oferta pracy lub nie przyjmą złożonej oferty pracy zostanie zaoferowane zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowę o pracę. Pracownikom, którzy nie przyjmą propozycji rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron, wręczane będą wypowiedzenia umów o pracę.

9. Wszystkim pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych zaoferowane będzie wsparcie w postaci:
a. pakiety informacyjno-doradcze,
b. spotkania informacyjno-doradcze,
c. doradztwo telefoniczne.
d. Szkolenie na platformie elearningowej

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych, pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości zgodnej z postanowieniami Ustawy.

 

Artykuł FB: KLIKNIJ TUTAJ