Koleżanki i Koledzy! Członkowie Związku!

Zwracamy się z prośbą o kontakt przed podejmowaniem decyzji, które pociągają za sobą skutki prawne np. wypowiedzenia umów o pracę, wypowiedzeń za porozumień stron, urlopy wychowawcze, podpisywanie procedur, rutyn, zmian warunków pracy, regulaminów, wynagrodzeń, zwolnień grupowych, itd.

Członkowie naszej Organizacji Zakładowej mogą korzystać z bezpośrednich, bezpłatnych porad prawnych dot. prawa pracy oraz porad prawnych w pełnym zakresie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej ( prawo rodzinne, karne, spadkowe itd.).

Porad prawnych udziela radca prawny Piotr Kaczałek.

Ponadto, Członkowie Związku mogą korzystać z bieżącej obsługi prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość np. e - maill, telefonicznie.

Aby skorzystać z porad prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zwracamy się z prośbą o kontaktowanie się z:

  • przewodniczącą Elżbieta Jakubowską tel. 663 045 794,
  • z-cą przewodniczącej Wiolettą Stanaszek tel. 516 045 862,
  • sekretarzem Beatą Michajluk tel. 516 045 863.

Pamiętajcie, że wycofanie oświadczenia woli (podpisanych dokumentów prawnych) jest bardzo trudne!