Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco Polska!

20 sierpnia 2019 r., w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach zwolnień grupowych, ogłoszonych przez Tesco Polska 1 sierpnia 2019 r.
Strony nie doszły do porozumienia w związku z tym 22 sierpnia 2019 r. Tesco ogłosi Regulamin Zwolnień Grupowych.

 

Przedstawiciele Tesco Polska zaproponowali dodatkowe świadczenie dla Pracowników na zasadach, które tworzą dysproporcje pomiędzy Pracownikami pracujących w sklepach a pracownikami Biura Głównego.


NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, że wysokość dodatkowego świadczenia powinna być w jednakowej kwocie dla wszystkich Pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska pracy.

 

Drugim bardzo istotnym powodem z którego nie doszło do porozumienie jest liczba zwalnianych Pracowników.
W opinii "Solidarności" Tesco nie przedstawiło argumentów co do zasadności zwolnienia Pracowników podstawowych, w sklepach formatu supermarket i hipermarket kompaktowy.
Uważamy wręcz, że zwalniając tak liczną grupę pracowników, Tesco działa nie tylko na szkodę Pracowników, ale również na szkodę Tesco Polska.


Od dawna brakuję rąk do pracy, puste półki to nie tylko wyprzedaż towarów, ale również brak pracowników, którzy na co dzień wykładaliby towar na półki sklepowe. Brakuje także pracowników przy bezpośredniej obsłudze klienta tj. kasjerów oraz pracowników na stoiskach lady, ryby, mięso, sery.
Biorąc pod uwagę zarówno dobro Pracowników jak i dobro Firmy, nie ma zgody "Solidarności", na zwalnianie tak licznej grupy Pracowników, tym bardziej, że naszym zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia dla zwolnień Pracowników podstawowych w supermarketach i hipermarketach kompaktowych.


Koleżanki i Koledzy!

W związku z powyższym nie doszło do podpisania porozumienia i w dniu jutrzejszym Tesco Polska ogłosi Regulamin Zwolnień Grupowych.