Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco!

12 sierpnia 2019 r., podczas spotkania ws. konsultacji zwolnień grupowych nie uzgodniono warunków na których zostaną zwalniani Pracownicy. Pracodawca nie przedstawił propozycji warunków zwolnień, która byłaby możliwa do zaakceptowania, nie przedstawił również danych, które uzasadniały zwolnienie z pracy niemal 2200 Pracowników. Kolejna tura negocjacji odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w Krakowie.